آپارتمان سه خوابه

شهر:استانبول

سمت:اسنيورت

متراراژ:150 متر

تعداد خواب:سه

قیمت : 483000 لیر

شهرك داراي تمامي امكانات شامل استخر ، حراست ، پارکینگ ، سونا ، مسیرهای پیادهروی و باشگاه ورزشی می باشد .1

شهر   :استانبول

منطقه :بیلیکدوزو

متراژ: 220 متر

تعداد خواب: چهار

 قیمت : 12500000 با کلیه وسایل موجود به فروش می رسد

موقعیت: پروژه در نزدیکی اتوبان واقع شده و پنج دقیقه با مترو باس فاصله دارد

شهرك داراي تمامي امكانات شامل استخر سر باز پوشيده سونا فيتنس محوطه بازی کودکان ، ورزش ، حراست و نگهبانی و سایر امکانات می باشد .1

شهر   :استانبول

منطقه :بیلیکدوزو

متراژ : 168 متر

تعداد خواب: سه

قیمت : 1000000

موقعیت: پروژه در نزدیکی اتوبان واقع شده و پنج دقیقه با مترو باس فاصله دارد

شهرك داراي تمامي امكانات شامل استخر سر باز پوشيده سونا فيتنس محوطه بازی کودکان ، ورزش ، حراست و نگهبانی و سایر امکانات می باشد .1

شهر   :استانبول

منطقه :اسنیورت

متراژ:177  متر

تعداد خواب: سه

قیمت : 645000

فروش با اثاثیه موجود

شهرك داراي تمامي امكانات شامل استخر فيتنس محوطه بازی کودکان ، ورزش ، حراست و نگهبانی و سایر امکانات می باشد .1

شهر   :استانبول

منطقه :باشاک شهیر

متراژ : 186 متر

تعداد خواب: چهار

قیمت : 1150000

شهرك داراي تمامي امكانات شامل استخر سر باز پوشيده سونا فيتنس محوطه بازی کودکان ، ورزش ، حراست و نگهبانی و سایر امکانات می باشد .1

شهر: استانبول
محله: بيليكدوزو
تعداد خواب:٣
متراژ:١٨٥ متر مربع

قيمت:   790000 لير
داخل شهرك داراي استخر سر باز و فيتنس سونا و نگهباني ٢٤ ساعته ،پاركينگ سر پوشيده